|   print

[  ]
 
Derks, H.J.G.M. , Heiningen, A. van , Somers, H.H.J. , Heuvel, M.P.M. van den , Klaassen, R. , Ginkel, L.A. van;

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bij de ontwikkeling van een accurate en precieze analytische methode voor progesteron werden serummonsters geextraheerd waarna de extracten werden gezuiverd met HPLC. Na omzetting in heptafluorbutyraten werd de verhouding tussen gelabeld en ongelabeld progesteron bepaald m.b.v. gaschromatografie-massaspectrometrie. In zes verschillende serumpools werd op deze wijze progesteron bepaald. De resultaten werden vergeleken met die van andere laboratoria. Het bleek dat deze goed met elkaar overeenkwamen en dat de methode dus geschikt is voor de certificatie van referentiematerialen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-10-31 )