|   print

Verwijdering van micro-organismen bij verschillende wijzen van defosfateren van afvalwater door precipitatie met ijzer(III)chloride
[ Removel of micro-organisms on wastewater by precipitation with iron(III)chloride ]
 
Mulder EP, Havelaar AH, van Olphen M, Nieuwstad, T.J.*

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 842104001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Uit het onderzoek is gebleken dat bij defosfateren van afvalwater door precipitatie met ijzer(III)chloride tevens een aanzienlijke reductie van micro-organismen (bacterien, virussen en bacteriofagen) kan optreden. De mate van verwijdering bleek sterk afhankelijk te zijn van de gekozen procesvoering. Zo bleek naprecipitatie meer effect te hebben dan simultane precipitatie, en bleek bij filtratiestappen de dosering van vlokhulpmiddel tot een verbeterd effect te leiden. Onder optimale omstandigheden mag gerekend worden op een reductie van het aantal micro-organismen die 10-100x groter is dan bij conventionele actief- slibprocessen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-09-30 )