|   print

Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater
[ Interlaboratory comparison of Aeromonas spp. analyses in drinking water ]
 
Havelaar AH, During M, Versteegh JFM

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 842111001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Door middel van onderzoek van zes kunstmatig besmette gesimuleerde monsters drinkwater ( 4 Aeromonas spp., 1 Klebsiella oxytoca, 1 Pseudomonas aeruginosa) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 14 laboratoria. De tellingen in de deelnemende laboratoria vertoonden onderling relatief veel spreiding. Het was niet duidelijk of dit een gevolg was van werkelijke verschillen tussen de laboratoria of van instabiliteit van de gesimuleerde monsters. In kwalitatief opzicht (beoordeling van kolonietypen op membraanfilter, bevestiging en identificatie) waren de resultaten zeer consistent.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-06-15 )