|   print

Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek
[ Aeromonas spp. in Dutch drinking water; a preliminary survey ]
 
Versteegh JFM, During M, Havelaar AH, Koot W

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 842111002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml geen Aeromonas aantoonbaar was. In 10% van de monsters werden aantallen hoger dan 10 cfu/100 ml aangetroffen. Positieve monsters werden relatief vaker gevonden bij bedrijven, die oppervlaktewater verwerken tot drinkwater, dan bij grondwaterverwerkende bedrijven. Het onderzoek betrof slechts een eenmalige orienterende monstername bij de bedrijven en in het distributienet, veelal in de koude periodeevan 1985. Met belangrijke invloeden als seizoensvariatie en de aard van het leidingmateriaal kon daarom nog geen rekening worden gehouden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-06-30 )