|   print

[  ]
 
Schippers, JT

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ten behoeve van de validatie van een CO-verkeersmodel en ter ondersteuning voor het opstellen van de AMvB CO-Pb zijn in de stad Utrecht op diverse locaties, stationaire meetwagenmetingen gedaan. Alle metingen zijn uitgevoerd met een CO-monitor model 48 van het fabrikaat TECO en een Bendix NOx monitor, model 8101 B. Tevens werd ozon gemeten met een TECO-03 monitor model nr. 49. Dit rapport is een deelrapport, waarin de meettechnische aspecten en de meetresultaten besproken worden. In dit rapport nr. 842114002 (van den Akker, 1986) (nog niet verschenen) wordt de vergelijking met het verkeersmodel gemaakt en eventueel normoverschrijding bepaald.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-07-31 )