|   print

Effect van beta-HCH op humana mamma tumorcellen (MCF-7)
[ Effect of beta-HCH on human mamma tumor cells (MCF-7) ]
 
Coosen R, Thijssen JHH, van Velsen FL, Loeber JG

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 842125001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Beta-HCH induceert in analogie met oestrogenen de synthese van de progesteron receptor op een dosis-gerelateerde wijze vanaf 10-7 M tot ongeveer 2,5x10-5 M (verzadigde oplossing). Een beta-HCH-metaboliet, 2,4,6-trichloorfenol (TCF), veroorzaakt in veel mindere mate inductie bij veel hogere concentraties. Beta-HCH verdringt 3H-oestradiol niet van de oestradiolreceptor in een 3x10-4-voudige overmaat, TCF niet in een 10-6-voudige overmaat. Beta-HCH (10-5 M) transloceert reeds na 0,5 uur incubatie een substantieel deel van de cytosolaire oestradiol- receptor naar de kern.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-05-31 )