|   print

Effect van beta-HCH op een oestrogeen-gevoelige humane mammacarcinoom cellijn (MCF-7)
[ Effect of beta-HCH on an estrogen-sensitive human mamma carcinoma cel line ]
 
Coosen R, Thijssen JHH, van Velsen FL, Loeber JG

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 842125002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De vraag of beta-HCH ook bij de mens als oestrogeen werkzaam zou kunnen zijn is in vitro onderzocht m.b.v. de oestrogeen-gevoelige humane mammacarcinoom cellijn MCF-7. Hiertoe zijn een aantal specifieke parameters onderzocht: inductie van de progesteron-receptor (PgRc) synthese, affiniteit voor de oestrogeen-receptor (ER) (= verdringing van H-oestradiol) en veranderingen in de subcellulaire distributie van de oestrogeen-receptor. De resultaten kunnen als volgt worden samengevat. Beta-HCH toegediend aan een oestrogeen-gevoelige humane cellijn, geeft inductie van PgRc en redistributie van ER. De snelheid waarmee ER redistributie optreedt, wijst in de richting van een directe actie van beta-HCH zelf. De discrepanties tussen de bindingsaffiniteit van beta-HCH voor ER en de dosis-respons curves wijzen in de richting van een indirect effect van beta-HCH, bijv. via metabolieten, maar dan andere dan 2,4,6-trichloorfenol. Het werkingsmechanisme van beta-HCH is nog onduidelijk.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-10-31 )