|   print

[  ]
 
Drecht, G.van

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het verdampings-deelmodel van model ONZAT is gecalibreerd met behulp van meetgegevens van het meteorologisch proefveld in het hydrologische proefgebied "De Hupselse Beek". Voor deze calibratie zijn uitsluitend gegevens van het groeiseizoen van 1976 gebruikt. De invoer van het model bestond uit dagsommen van de neerslag en de potentiele verdamping en dagwaarden van de grondwaterstand. De potentiele verdamping is berekend met de formule van Thom en Oliver. De door het model berekende actuele verdamping is vergeleken met de actuele verdamping, berekend met de zgn. profiel-methode.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-05-31 )