|   print

[  ]
 
Soczo, E.R.

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het onderhavige rapport wordt een korte samenvatting gegeven over het bezoek aan instellingen in de Verenigde Staten en over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van biotechnologische reiniging/verwerking van milieugevaarlijke afvalstoffen. Er worden eveneens aanbevelingen gedaan met betrekking tot mogelijke samenwerkingsgebieden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-08-31 )