|   print

Opzet van het model galvanisch bedrijf
[ A model for the metal plating industry ]
 
van der Plaat J, Ros JPM

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 851401001
download pdf (1998Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport beschrijft een model om de milieuhygienische resultaten en de kosten van saneringsvarianten voor de in waterig milieu uitgevoerde processen in galvanische modelbedrijven te berekenen. Het model bevat basisgegevens van allerlei toepasbare technologieen met rendementen en jaarlijkse kosten. De afvalwater- en de afvalproblematiek worden geinntegreerd beschouwd. Dit houdt in, dat de berekeninsresultaten zowel de uitgaande stromen zware metalen en cyanide met afvalwater als met slib en concentraten bevatten alsmede de kosten voor afvalwaterbehandeling en afvalverwerking. Een modelbedrijf kan worden samengesteld uit diverse behandelingsbaden met kenmerken als concentraties, vervuiling, oversleep met produkt en aantal draaiuren. Een saneringsvariant kan bestaan uit procesgeintegreerde maatregelen per bad (spaarbaden al dan niet met een terugwinningstechnologie), deelstroombehandeling, afvalwaterzuivering en concentraatverwerking in elke gewenste combinatie. Het model is ontwikkeld op een VAX750 onder UNIX, geschreven in Pascal.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-07-31 )