|   print

[  ]
 
Ros, J.P.M. , Plaat, J.van der

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze rapportage bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte bevat de resultaten van de door de Stichting Centrum voor Oppervlaktetechnieken (COT) in opdracht van het RIVM uitgevoerde studie met daarin mogelijke technische problemen, die zich in de praktijk hebben voorgedaan, alsmede de factoren, die naar zeggen van leverancies en galvanische bedrijven belemmerend werken. Een veel genoemde factor bleek te zijn de prijs of de kosten. In het tweede gedeelte van deze rapportage worden de resultaten van enkele door het RIVM (LAE) uitgevoerde modelberekeningen gegeven, die aangeven in hoeverre de toepassing van deze nieuwe terugwinningstechnologieen daadwerkelijk tot verhoging of verlaging van de jaarlijkse kosten leidt, en welke totaalrendementen (voor afvalwater en afval) worden bereikt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-04-30 )