|   print

[  ]
 
Ros, J.P.M.

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De bereidings-, verwerkings- en gebruiksprocessen alsmede daaraan gekoppelde zuiveringsprocessen, die textielkleurstoffen kunnen doorlopen, worden kort besproken. Daarbij wordt aangegeven, hoe de kleurstof zich zal verdelen over de uitgaande stromen (produkt, afval, emissies, lozingen, afbraak) van zo'n proces. Deze verdeling wordt gerelateerd aan proces parameters en stofeigenschappen. Doelstelling hiervan is de in het kader van de wet milieugevaarlijke stoffen aan te melden textielkleurstoffen beter en sneller te kunnen beoordelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-04-30 )