|   print

[  ]
 
Tangena BH , Plaat J van der , Heitink J , Geerts R

103 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Risico-analytisch onderzoek heeft zich vooral toegelegd op het inschatten en berekenen van korte termijn-effecten op de volksgezondheid ten gevolge van het incidenteel vrijkomen van brandbare, explosieve en toxische stoffen. Het onderzoek verbreedt zich in twee richtingen, namelijk de bepaling van lange termijn-effecten en de bepaling van de risico's voor het milieu en daarin levende organismen. Dit rapport geeft een beschouwing van de korte en lange termijn-effecten van een milieugevaarlijke stof op de volksgezondheid. Het is opgebouwd uit drie delen: - Ontwikkeling van een methodisch raamwerk om zowel korte als lange termijn-effecten van een milieugevaarlijke stof op de volksgezondheid te bestuderen. - Toepassing van deze methodiek op een voorbeeldstof, waarvoor op pragmatische gronden vinylchloride is gekozen. - Evaluatie van de methodiek in het licht van de toepassingsmogelijkheden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-02-29 )