|   print

[  ]
 
Anthonissen, I.H. , Bremmer, H.J. , Meijer, P.J. , Ven, B.L.van der , Weide, S.F.van der*

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ter voorbereiding en onderbouwing van een te ontwikkelen beleid aangaande een inzamelstructuur voor klein chemisch afval, wordt een aantal deelprojecten uitgevoerd. In deze studie is deelproject 3 aan de orde. Dit betreft een inventarisatie van het klein chemisch afval. Als ingang voor de inventarisatie is gekozen voor de invalshoek "afvalcategorieen". Een twintigtal afvalcategorieen is gedefinieerd en met behulp van beschikbare literatuur en raadpleging van deskundigen, is getracht om de benodigde gegevens te vergaren. Het totaal aan klein chemisch afval dat niet via de juiste wijze wordt verwijderd bedraagt ca.230.000 ton/jaar. Belangrijke categorieen zijn: spuitafval 5000 t/j ; verfafval (part.) 1400 t/j; verfafval (bouw) 1900 t/j ; afvalolie emulsies 45000 t/j ; afvalolie (part.) 10000t/j ; boor- en snijolie 2000 t/j ; batterijen (part.) 4000 t/j ; accu's 4500 t/j ; gasontladingslampen 4000 t/j ; asbest 4500 t/j ; PVC (part.) 40000 t/j ; apparaten 50000 t/j ; leerafval 35000 t/j.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-05-31 )