|   print

[  ]
 
Kooper, W.F.* , Meijer, P.J. , Schot, F.J.van der* , Tubergen, J.van* , Ven, B.L.van der , Vos, J.J. , Weide, S.F.van der*

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ter voorbereiding en onderbouwing van een te ontwikkelen beleid aangaande een inzamelstructuur voor klein chemisch afval, wordt een aantal deelprojecten uitgevoerd. In deze studie is deelproject 4 aan de orde, zijnde een berekening van de invloed van klein chemisch afval op de vracht aan in deelproject 3 geselecteerde prioritaire stoffen op de huidige afvalverwijderingsmethoden. Gebleken is dat de vracht c.q. emissie van een aantal metalen zal kunnen afnemen van 10-75% en de uitstoot van enkele organische verbindingen (o.m. PCB) volledig kan worden teruggedragen. Dit geldt bij 100% kca inzameling. Het effect is te gering om voorgenomen emissie beperkende maatregelen achterwege te laten. Gezien de uitgangspunten dienen de resultaten met de nodige voorzichtigheid geinterpreteerd te worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-06-30 )