|   print

Monitoring of radiation in the environment in the Netherlands - Results in 2003.
[ Monitoring van radioactiviteit in het milieu in Nederland - Resultaten in 2003. ]
 
Knetsch GJ

66 p in English   2004

RIVM Rapport 861020010
download pdf (838Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents the results of radioactivity measurements in the Dutch environment in 2003. Radioactivity measurements were carried out on important compartments of the environment like airborne particles, deposition, surface water, seawater, drinking water, milk and food. The Dutch government is compelled to measure radioactivity in the environment under terms of the Euratom Treaty of 1957. The results of the radioactivity measurements are within range of previous years. The Dutch monitoring program does not fully comply with the recommendations of the European Union, mainly concerning the measurement of drinking water, milk and food.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport presenteert de resultaten van radioactiviteitsmetingen in het Nederlandse milieu in 2003. Radioactiviteit werd gemeten in belangrijke onderdelen van het leefmilieu van de mens zoals luchtstof, depositie, oppervlaktewater, zeewater, drinkwater, melk en voedsel. In het kader van het Euratom Verdrag uit 1957 is de Nederlandse overheid verplicht om radioactiviteitsgehaltes te meten in de compartimenten lucht, water en bodem. De resultaten van de radioactiviteitsmetingen liggen in het bereik van voorgaande jaren. Vergeleken met de aanbevelingen van de Europese Unie blijkt dat het Nederlandse meetprogramma op een aantal punten tekortschiet, met name voor wat betreft controle van drinkwater, melk en overige voedingsmiddelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-01-10 )