|   print

Monitoring of radiation in the environment in the Netherlands - Results in 2004
[ Monitoring van radioactiviteit in het milieu in Nederland - Resultaten in 2004 ]
 
Knetsch GJ

66 p in English   2005

RIVM rapport 861020011
download pdf (940Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Radioactivity measurements on environmental and food samples in 2004 gave a similar overall picture as in previous years. The Euratom Treaty of 1957 obliges the Dutch government to measure radioactivity in the environment. This obligation was accentuated in a new European recommendation in 2000. Measurements should be carried out on airborne particles, deposition, surface water, seawater, drinking water and food. The Dutch monitoring program does not fully comply with this recommendation. Measurements are not carried out on milk and on a representative mixed diet.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Radioactiviteitsmetingen aan milieu- en voedselmonsters lieten voor 2004 hetzelfde beeld zien als in voorgaande jaren. Het Euratom Verdrag uit 1957 verplicht Nederland om de radioactiviteit in het milieu te meten. In 2000 is deze meetverplichting in een nieuwe Europese aanbeveling aangescherpt. Er dient nu gemeten te worden aan luchtstof, neerslag, oppervlaktewater, zeewater, drinkwater en voedsel. In vergelijking met de aanbevelingen uit 2000 schiet het Nederlandse meetprogramma op een aantal punten tekort. Er worden geen metingen verricht aan melk en aan een representatief voedselpakket.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM RIZA RIKZ VWA
( 2006-04-14 )