|   print

Effekt van hygienische maatregelen op de verspreiding van Pasteurellaceae infekties bij ratten in experimenten
[ Studies on the transmission of Pasteurellaceae in experimental rats ]
 
Boot R, Elberts DJ, Jansen van 't Land C, Koedam MA, Steen BVL, Thuis HCW, Timmerman A, Veenema JL

26 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 949102002

Toon Nederlands

English Abstract
Studies using experimental animals are usually performed under hygienic regimens aimed to prevent infection by microorganisms that might influence the outcome of the studies. Insight into the factors contributing to the spread of various pathogenic microorganisms is however limited. The study on the effect of preventive measures on the spread of Pasteurellaceae infections in groups of rats was performed in 2 blocks of the new experimental animal facility. It was concluded that a rigorous regimen of changing clothes upon leaving and entering animal rooms clearly limits the transmission of infections between rats in different rooms. As a result within a block small microbiological units are created ('barriers within a barrier'). The study also revealed the existence of hitherto unknown sources of Pasteurellaceae contamination. In some of the Pasteurellaceae infected groups of rats it showed that the infection was limited to rats in some cages only. The reduction of the microbiological unit onto the level of the animal room and the uneven spread of infection within an animal room leads to a substantial increase in the number of sentinel animals that will be needed for proper monitoring of animal experiments.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bij de uitvoering van dierproeven worden vaak preventieve hygienische maatregelen genomen om besmettingen die het resultaat van proeven ongunstig kunnen be-invloeden, te weren. Weinig inzicht bestaat in de werkzaamheid van deze maatregelen. De verspreiding van Pasteurellaceae onder groepen ratten in experimenten in relatie tot de genomen maatregelen werd onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd in 2 blokken van het nieuwe dierexperimenteel gebouw D6. Geconcludeerd wordt dat het toepassen van strikte omkleed-procedures bij het verlaten en binnengaan van dierkamers, de overdracht van besmettingen tussen ratten in verschillende kamers duidelijk kan beperken. Binnen een blok ontstaan daardoor kleinere microbiologische eenheden ('barrieres binnen een barriere'). Aanwijzingen werden voorts verkregen voor het bestaan van een (of meer) 'onbekende' bron(nen) van besmetting met Pasteurellaceae. Opvallend was tenslotte het soms sterk kooigebonden voorkomen van besmetting met Pasteurellaceae binnen een dierkamer. Het verkleinen van de microbiologische eenheid tot op het niveau van de dierkamer en de ongelijkmatige verdeling van infecties binnen een dierkamer maakt een sterke toename van het aantal verklikkerdieren voor monitoring van dierexperimenten noodzakelijk.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-08-31 )