|   print

A comparison of numerical methods for air-quality models
[ Een vergelijking van numerieke methoden voor luchtkwaliteitsmodellen ]
 
van Stijn TL, van Eijkeren JCH, Praagman N

p in English   1987

RIVM Rapport 958702007

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt een vergelijkende studie gepresenteerd van een 6-tal numerieke methoden om de 2-dimensionale advectie vergelijking benaderend op te kunnen lossen. Deze methoden zijn vergeleken op twee gewenste theoretische eigenschappen, zijnde nauwkeurigheid van benadering en de positiviteit daarvan, en op twee gewenste praktische eigenschappen, zijnde de rekentijd en het vereiste geheugenbeslag. Ten einde een duidelijke en coherente indruk te verkrijgen over de prestatie van de verschillende schema's is een consistent pakket van tests uitgevoerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-08-31 )