|   print

Vergelijking tussen Convex en Alliant mini-super systemen
[ Comparison between Convex and Alliant mini-super systems ]
 
van Eijkeren JCH, Sauter FJ

27 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 958702011

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt verslag gedaan van werkbezoeken aan de leveranciers van Convex en van Alliant computers. Gedurende deze werkbezoeken werd getracht zogenaamde mini-super systemen te vergelijken, voor wat betreft gebruikersvriendelijkheid en prestatie, i.v.m. mogelijke aanschaf daarvan bij het RIVM. Enkele programma's, die het transport van verontreinigingen in het grondwater of door de lucht beschrijven, werden gedraaid om een indruk te krijgen hoe snel bij het RIVM ontwikkelde programmatuur op de beoogde computers te implementeren is en hoe snel deze programmatuur draait. Daarnaast werd een testsuite, ontwikkeld door professor H.A. van der Vorst (TUD), gedraaid waarbij 10 partiele differentiaalvergelijkingen elk met 10 verschillende methoden opgelost werden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-08-31 )