|   print

Inventarisatie Automatisering in Hoofdsector II
[  ]
 
Bourgeois FC

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 988600001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze inventarisatie geeft een overzicht van de gebieden waarop op dit moment de computer bij de werkzaamheden van de diverse laboratoria van hoofdsector II ingezet wordt. Vervolgens geeft het een indruk welke knelpunten een goede voortgang van de werkzaamheden in de weg staan. Tenslotte werd onderzocht welke ideeen en plannen er in de laboratoria leefden met betrekking tot het mogelijk computergebruik in de nabije toekomst.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-04-30 )