|   print

Medische begeleiding produktiepersoneel uit oogpunt van produktbescherming
[ Guidelines concerning health aspects of personnel involved in production of biologicals ]
 
Boot R, Bremer VHP, Hannik CA, Middelkoop-Selman YB, van Steenis G

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 992600001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat globale richtlijnen betreffende gezondheidsaspecten van personeel, binnen het RIVM betrokken bij de bereiding van biologische prudkten voor humane toepassing, gericht op bescherming van deze produkten. In het rapport : a) wordt het betreffende produktiepersoneel (PP) nader gedefinieerd ; b) worden aanwijzingen gegeven over het type aandoeningen dat personeel ongeschikt maakt voor produktietaken ; c) wordt geconcludeerd dat periodiek medisch onderzoek, m.u.v. enkele categorieen personeel, niet noodzakelijk is en een meldings- en bewakingsplicht betreffende aandoeningen dient te worden ingevoerd ; d) wordt aanbevolen PP een garantie te geven dat bij blijvende ongeschiktheid voor produktietaken een passende andere functie wordt aangeboden ; e) wordt geconcludeerd dat een serumbank van PP, althans uit oogpunt van produktbescherming, niet noodzakelijk is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-06-30 )