|   print

[  ]
 

000 p in Dutch   2000

Bevat geen publicatienummer

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de Milieubalans 2000 is te lezen hoe de kwaliteit van het Nederlandse milieu er anno 2000 voor staat, waardoor dit komt en wat de effecten zijn op mens en natuur. De cijfermatige onderbouwing staat in het Milieucompendium, een gezamenlijke uitgave van het CBS en het Milieu- en Natuurplanbureau. De Milieuverkenning 2000-2030 beschrijft mogelijke ontwikkelingen van de milieukwaliteit in de periode 2000-2030, de oorzaken hiervan en de effecten op mens en natuur. Deze Milieuverkenning richt zich op Nederland tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in Europa en op wereldschaal.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2000-09-11 )