|   print

TRIADE. Instrumentarium voor geintegreerde ecotoxicologische beoordeling van bodemverontreinigingen
[  ]
 
Rutgers M, Mesman M, Otte P

46 p in Dutch   2004

Geen publicatienummer in boek.  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Triade-methodiek integreert toxicologie, bodemchemie en ecologie en doet daaarmee recht aan de complexiteit van de ecologische risicobeoordeling. Het houdt rekening met de locatiespecifieke omstandigheden inclusief het bodemgebruik. De Triade kan in principe op elk bodemtype en bij ieder type verontreiniging worden toegepast. Kan worden toegepast bij het beoordelen van verontreinigingen in de bovengrond maar ook in de (diepe) ondergrond.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-05-01 )