Vaxigrip wordt sinds 2005 gebruikt voor vaccinatie tegen infectie met influenzavirussen.

  • Producent: Sanofi Pasteur
  • Registratie nummer: RVG Register Verpakte Geneesmiddelen (Register Verpakte Geneesmiddelen) 22306

 

Minimale toedieningsleeftijd
Vanaf 6 maanden


Bewaarcondities
Binnen het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) moet het vaccin bewaard en gebruikt worden conform de richtlijn Cold Chain voor uitvoerende organisaties. Vaccins moeten in het donker bewaard worden op een temperatuur van +2°c en +8˚C.