Deze toolkit gaat over het binnenmilieu. Binnen deze toolkit worden verschillende onderwerpen behandeld. De toolkit ondersteunt (communicatie)professionals die werken op het gebied van publiekscommunicatie over gezondheid en milieu.

Doelgroep

De toolkit binnenmilieu is gericht op professionals die werken op het gebied van milieu en gezondheid: GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-professionals, zoals milieugezondheidskundigen, milieu-verpleegkundigen, medisch milieukundigen, communicatiemedewerkers, etc. Maar ook andere intermediairs kunnen gebruikmaken van de toolkit, bijvoorbeeld apotheken, zorginstellingen, het Rode Kruis etc.

Gebruik

Met behulp van deze toolkit kan communicatie met publieksdoelgroepen ingevuld worden, bijvoorbeeld in de regio.

 


Onderwerpen binnen deze toolkit

De toolkit Binnenmilieu bestaat op dit moment uit de volgende onderdelen:

Per onderwerp zijn verschillende producten beschikbaar, zoals voorbeeldbrieven, een publieksfolder en een vragen-en-antwoordenlijst.

Disclaimer

Alle producten van de toolkit zijn te gebruiken voor voorlichtingsdoeleinden. De onderstaande disclaimer moet echter wel vermeld worden. Bovendien moeten toolkitproducten integraal gebruikt worden. Aanpassingen zijn alleen toegestaan als daarvoor toestemming is verleend. U kunt hiervoor contact opnemen met cgm@rivm.nl

'Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM  (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'