De toolkit Koolmonoxide bevat informatie en communicatiemiddelen over koolmonoxide. Het doel van deze toolkit is het ondersteunen van de communicatie over de gevaren van koolmonoxide. Zo kan iedereen gebruikmaken van dezelfde, breedgedragen basisinformatie. De inhoud kan gebruikt worden om zelf communicatiemiddelen samen te stellen.

Materialen

De toolkit Koolmonoxide bevat de volgende materialen:

Folder

De folder beschrijft wat koolmonoxide is en wat men kan doen om klachten te voorkomen en te beperken. Op de achterkant van de folder is er ruimte om uw eigen logo op te nemen.
De folder kunt u hieronder in hogeĀ  resolutie downloaden.

Poster

De poster kunt u gebruiken om mensen te attenderen op de risico's van koolmonoxide. Linksonder op de poster is ruimte om uw eigen logo op te nemen.

Vragen en antwoorden

De lijst met vragen en antwoorden over koolmonoxide is hieronder te downloaden. Uit deze lijst kunt u antwoorden halen voor het beantwoorden van publieksvragen.

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde: koolmonoxide

In 2008 is de GGD-richtlijn medische milieukunde: koolmonoxide in woon-en verblijfsruimten gereedgekomen. Deskundigen van GGD, RIVM en externe partijen hebben hieraan bijgedragen. De toolkit is opgesteld met behulp van deze GGD-richtlijn.

GGD richtlijn medische milieukunde : koolmonoxide

Materialen van derden

Deze materialen zijn tot stand gekomen buiten het toezicht van de betrokken werkgroep. De werkgroep kan niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid van de informatie. De auteursrechten van de materialen liggen bij externe aanbieders. Gebruik via de toolkits publiekscommunicatie is toegestaan.


Meer informatie