De toolkit Kwik bevat informatie en communicatiemiddelen over gezondheidseffecten van kwik in het binnenmilieu. Het doel van de toolkit is de communicatie ondersteunen over de gezondheidsrisico's die optreden als kwik vrijkomt in het binnenmilieu (bijvoorbeeld door het breken van een thermometer), en instructies voor het opruimen van kwik. Zo kan iedereen gebruikmaken van dezelfde, breedgedragen basisinformatie. Het aanbod kan gebruikt worden om zelf communicatiemiddelen samen te stellen.

Vragen en antwoorden

De lijst met vragen en antwoorden over kwik is hieronder te downloaden. Uit deze lijst kunt u antwoorden halen voor het beantwoorden van publieksvragen. Als u een relevante vraag heeft die nog niet is opgenomen in deze lijst, dan kunt u deze doorsturen naar cGM@rivm.nl. Deze vraag, inclusief antwoord kan dan worden toegevoegd aan de toolkit.

Opruiminstructies voor kwik


kwikthermometer
Hieronder vindt u opruiminstructies voor verschillende situaties van kwikmorsingen.
Beantwoord de volgende vragen om de juiste opruiminstructie te selecteren:

  •  Om welke bron gaat het?
    - spaarlamp/fluorescentielam
    - kwikthermometer
  •  Om welke ondergrond gaat het:
    -zachte ondergrond
    -harde ondergrond (tegels, steen of laminaatvlo er)

De algemene informatiebrief kan worden meegezonden bij elke opruiminstructie.

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde: kwik


In 2011 is de GGD-richtlijn medische milieukunde: kwik in het binnenmilieu gereedgekomen. Deskundigen van GGD, RIVM en externe partijen hebben hieraan bijgedragen. De toolkit is opgesteld met behulp van deze GGD-richtlijn.

Ingestuurde materialen

De ingestuurde materialen zijn tot stand gekomen buiten het toezicht van de betrokken werkgroep om. Het RIVM kan niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid van de informatie van de ingestuurde materialen. De auteursrechten van deze materialen liggen bij externe aanbieders. Gebruik via de toolkits publiekscommunicatie is toegestaan.

Meer informatie

Dossier Kwik op rivm.nl