Het beleid richt zich op het scheppen van de randvoorwaarden voor een gezond binnenmilieu.

Er bestaan verschillende wetten, richtlijnen en besluiten die het binnenmilieu moeten bevorderen, bijvoorbeeld het Bouwbesluit, de Tabakswet en de Warenwet. Het verbeteren van het binnenmilieu in woningen, scholen en kindercentra is een van de speerpunten van de overheid in de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid.

Zie voor meer informatie de website van het ministerie van IenMInfrastructuur en Milieu en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-rapportnummer 630789003 (hoofdstuk 5).