Mensen brengen tot 90% van hun tijd binnenshuis door, waarvan een groot deel van de tijd in hun eigen woning. De meest gevoelige personen zoals zeer jonge kinderen, bejaarden of zieken brengen de meeste tijd binnenshuis door. De kwaliteit van het binnenmilieu is daarom erg belangrijk.

Binnenmilieu omvat fysische, chemische en biologische factoren die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. Denk aan luchtkwaliteit, geluid en akoestiek, thermisch comfort, licht, vocht en schimmel, straling en vele andere aspecten. Daarnaast heeft ook het gedrag van bewoners/gebruikers effect op het binnenmilieu. Voorbeelden hiervan zijn onder andere rookgedrag, aanwezigheid van huisdieren, bouwmaterialen en emissies uit consumentenproducten.