Bij productie en verwerking van bisfenol A (BPA Bisphenol A (Bisphenol A)) kunnen werknemers aan BPA worden blootgesteld. Dit geldt ook voor werknemers die veel met thermisch papier in aanraking komen, zoals kassières die met kassabonnen werken waarin BPA zit. Werknemers kunnen BPA binnen krijgen via inademing, de mond en opname door de huid.

Blootstelling aan BPA Bisphenol A (Bisphenol A) gebeurt hoofdzakelijk wanneer gewerkt wordt met BPA als grondstof en veel minder wanneer BPA is verwerkt tot een plastic. Blootstelling  is met name hoog tijdens de productie van BPA (tijdens het verpakken van BPA en bemonsteren van het productieproces), bij het verwerken van BPA in epoxyharsen en bij het werken met BPA bevattende poeder coatings. Werknemers die BPA-plastics en epoxyharsen vervolgens toepassen in producten, worden doorgaans veel minder blootgesteld.

Risico’s

Tijdens specifieke handelingen kan blootstelling leiden tot een overschrijding van de Europese blootstellingsnorm voor werknemers. Dit geldt hoofdzakelijk voor blootstelling via huidcontact. Gezien de recente aanwijzingen voor mogelijke schadelijke effecten op het immuunsysteem van ongeborenen en jonge kinderen verdient de bescherming van werknemers die zwanger zijn of borstvoeding geven bijzondere aandacht.