Bent u zwanger? Dan kunt u uw bloed laten onderzoeken op infectieziekten en antistoffen tegen bloedgroepen. U leest hier hoe u informatie krijgt, hoe u toestemming geeft en wat gebeurt er met uw gegevens.

Wat houdt het bloedonderzoek in?

Met dit bloedonderzoek zijn heel vroeg in de zwangerschap bepaalde aandoeningen te ontdekken. Bijvoorbeeld besmetting met hivhumaan immunodeficientievirus of hepatitis B van de aanstaande moeder. Hoe vroeger dat wordt ontdekt, hoe beter. Er kan dan meteen een behandeling starten om te voorkomen dat het kind ook de infectie krijgt. Ook vrouwen met bepaalde bloedgroepen krijgen extra aandacht tijdens de zwangerschap. U leest meer over dit bloedonderzoek elders op deze site.

Het is prettig om te weten wat u kunt verwachten van het bloedonderzoek. Als u alle informatie heeft, kunt u zelf beslissen of u wel of niet wilt meedoen.


Hoe krijgt u informatie?

Bent u zwanger? Dan vertelt uw verloskundige of gynaecoloog u aan welke screeningen u en uw kind kunnen meedoen en wat u kunt verwachten. Soms krijgt u de informatie van de huisarts. Een van de screeningen waaraan u mee kunt doen is het bloedonderzoek vroeg in de zwangerschap (voor week 13). U kunt meer over dit bloedonderzoek lezen elders op deze site. U krijgt ook een folder mee, zodat u thuis kunt nalezen wat u gehoord hebt. U krijgt in ieder geval antwoord op de vragen hieronder.

 • Waarop wordt het bloed onderzocht?
 • Welke behandelingen zijn mogelijk?
 • Hoe gaat het bloedonderzoek?

Moet u meedoen, of mag het?

U beslist helemaal zelf of u meedoet met het bloedonderzoek of niet. Begrijpt u nog niet alles? Vraag dan om uitleg aan uw verloskundige, de gynaecoloog of de huisarts. Beslis daarna pas of u wel of niet meedoet.

Als u wilt meedoen, moet u toestemming geven

De verloskundige of gynaecoloog zal aan u vragen of u mee wilt doen aan het bloedonderzoek. Als u dat wilt, krijgt u het bloedonderzoek.
 
Wilt u niet meedoen aan het bloedonderzoek? Of wilt u maar een deel van het bloedonderzoek? Vertel dat aan uw verloskundige of gynaecoloog. Hij of zij schrijft dat op in uw dossier. U hoeft niet bang te zijn dat uw verloskundige of gynaecoloog nu anders met u omgaat.

Wie betaalt het bloedonderzoek?

De overheid betaalt het bloedonderzoek. De overheid vindt het namelijk belangrijk dat u het bloedonderzoek kunt krijgen als u dat wilt.

Wat gebeurt er met de gegevens van het bloedonderzoek?

 • De uitslagen van het bloedonderzoek komen in uw dossier bij uw verloskundige of gynaecoloog. Hij of zij gebruikt de uitslagen om u te begeleiden bij uw zwangerschap.
 • De gegevens (BSNburgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum) en uitslagen van het bloedonderzoek komen ook in een landelijk informatiesysteem. Dit systeem is heel goed beveiligd. Toegang is alleen mogelijk voor degenen die het voor de zorg aan u of uw kind nodig hebben.
 • Vindt het laboratorium antistoffen tegen bloedgroepen? Stichting Sanquin Bloedvoorziening neemt uw gegevens op in een landelijk informatiesysteem. Als u in de toekomst bloed nodig heeft, kan het bloedtransfusielaboratorium uw gegevens inzien. 

Waarom komen uw gegevens in een informatiesysteem?

 • Om bij te houden wie het bloedonderzoek krijgt.
 • Om te bewaken of er iets met de uitslag van het bloedonderzoek is gedaan. Soms is het nodig om u of uw kind te behandelen. Gebeurt dat dan ook?
 • Om te controleren of de kwaliteit van het bloedonderzoek wel voldoende is in het hele land.
 • Om te onderzoeken of de screening (het bloedonderzoek) goed werkt. Bijvoorbeeld: hoeveel zwangere vrouwen met een infectieziekte sporen we op? Krijgen ze op tijd een behandeling?
 • Om onder strikte voorwaarden wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Met de uitslagen van dit onderzoek kan de screening en de behandeling worden verbeterd.
   

Wie kunnen persoonlijke gegevens en uitslagen van het bloedonderzoek inzien?

Alleen degenen die uw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van het bloedonderzoek kunnen bij de persoonlijke gegevens en uitslagen in het informatiesysteem van de screening.

Met de gegevens en uitslagen wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. De onderzoekers krijgen dan anonieme uitslagen, dus zonder BSN, naam, adres of geboortedatum. Onderzoekers mogen de anonieme uitslagen gebruiken voor hun onderzoek. Ze hoeven u geen toestemming te vragen.
 
Soms willen onderzoekers weten van wie de uitslagen zijn. Als ze dat willen, moeten ze uw toestemming vragen. Geeft u geen toestemming? Dan mogen ze uw gegevens en uitslagen niet gebruiken.

Wilt u niet dat uw gegevens voor onderzoek gebruikt worden? Of wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens in het informatiesysteem blijven staan? Vertel dat dan aan uw verloskundige of gynaecoloog. Uw naam en andere gegevens worden dan na afloop verwijderd. Voor de behandeling van u en uw kind maakt dit niets uit. De uitslagen van het bloedonderzoek blijven staan zonder BSN, naam, adres of geboortedatum. Niemand kan dan nog achterhalen welke uitslagen bij wie horen. De anonieme uitslagen blijven staan voor statistisch onderzoek. Anonieme uitslagen kunnen niet worden verwijderd omdat niet duidelijk is van wie ze zijn.

Meer lezen? Op deze websites leest u meer over uw rechten in de zorg