De Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatal Screening for Infectious Diseases and Erythrocyte Immunisation) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw bloedonderzoek aangeboden krijgt in het eerste verloskundig consult (bij voorkeur vóór week 13 van de zwangerschap). De screening is erop gericht een aantal ernstige ziektes bij ongeboren en pasgeboren kinderen te voorkomen.

Beste bezoeker, onze website is vernieuwd maar helaas zijn er technische problemen waardoor documenten en enkele pagina’s minder goed vindbaar zijn.
Tip: gebruik de zoekfunctie rechts bovenin. We werken ondertussen aan een oplossing.

Bloedonderzoek PSIEPrenatal Screening for Infectious Diseases and Erythrocyte Immunisation

Het bloed van zwangere vrouwen wordt gescreend op:

Dit doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek) regisseert het bevolkingsonderzoek PSIE in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Uitgangspunt is dat het bevolkingsonderzoek effectief, doelmatig, betrouwbaar en landelijk uniform wordt uitgevoerd en aansluit op de zorg.
De DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's-regiokantoren (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) van het RIVM verzorgen de regionale coördinatie van de PSIE. Zij registreren de gegevens van de zwangere en de bloeduitslagen en nemen eventuele vervolgacties op in het dossier. Zij bewaken ook de voortgang van de vervolgacties voor zover deze onder de PSIE vallen, zoals distributie en toediening van anti-D. Ook betalen zij de laboratoria voor het verrichte onderzoek.

Meer informatie over de organisatie van het bevolkingsonderzoek PSIE.