Het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) is ingrijpend gewijzigd in 2011. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek biedt verschillende activiteiten aan om betrokken beroepsgroepen te informeren en bij te scholen. Hier vindt u informatie over het aanbod


E-learning over PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie

Deze e-learning is ontwikkeld voor professionals die zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erythrocytenimmunisatie (PSIE). Het bevolkingsonderzoek PSIE onderscheidt zich op een aantal punten van de reguliere zorg.

Na het volgen van deze geaccrediteerde e-learning heeft u kennis van de doelstelling, achtergrond en geschiedenis van het bevolkingsonderzoek PSIE, de juiste uitvoering van de screening, informed consent procedures, registratie van gegevens, en uitslagen en vervolgacties.


Scholingsbijeenkomsten PSIE 2011: powerpointpresentaties

De zes regionale scholingsbijeenkomsten in maart/april 2011 over de veranderingen in het bevolkingsonderzoek PSIE en de NHSneonatale hielprikscreening zijn bijgewoond door ruim 600 mensen. Zij lieten zich bijpraten over de preventie van zwangerschapsimmunisatie (PSIE), en screening op cystic fibrosis en hemoglobinopathiëen, erfelijkheid en dragerschap (NHS).

U kunt de gebruikte powerpointpresentaties hier bekijken:

Presentatie 1: Inleiding: het bevolkingsonderzoek PSIE
Mwmevrouw. Y.H.H.M. Wijnands, medisch adviseur RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's Bilthoven
- Powerpoint presentatie

Presentatie 2: Erytrocytenimmunisatie tijdens de zwangerschap
Mw. Drs. M.A.M. Overbeeke, consulent, Sanquin Diagnostiek, Amsterdam
- Powerpoint presentatie

Presentatie 3: Veranderingen in de logistieke uitvoering van PSIE
Mw. Y.H.H.M. Wijnands, medisch adviseur RIVM – DVP Bilthoven
- Powerpoint presentatie

Presentatie 4: Hemolytische ziekte van de foetus of pasgeborene
DrDokter. D. Oepkes, gynaecoloog perinatoloog, LUMCLeids Universitair Medisch Centrum Leiden
- Powerpoint presentatie


Informatiematerialen bijscholing 2011

De volgende materialen zijn uitgereikt bij de bijscholingsbijeenkomsten in het voorjaar 2011:


Routinematige navelstrengbloedbepaling is vervallen per 1 januari 2013

In de materialen die op deze site zijn te downloaden, wordt aangegeven dat de routinematige bepaling van de Rhesus (D)-bloedgroep (RhDRhesus (D)) in het navelstrengbloed van kinderen van RhD-negatieve zwangeren op termijn vervalt.
Inmiddels heeft de minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten dat de routinematige navelstrengbloedbepaling kan vervallen per 1 januari 2013. In uitzonderingssituaties blijft de navelstrengbloedbepaling door lokale laboratoria wel bestaan:

  • bij een ontbrekende uitslag van de foetale RhD-typering
  • bij de geboorte van meerlingen met een positieve foetale RhD-typering
  • in bepaalde uitzonderingssituaties zoals bijvoorbeeld bij zeldzaam voorkomende genetische variatie. Dit gebeurt op geleide van de uitslag van Sanquin.

Meer informatie: