Inhoud van de e-learning

De e-learning bestaat uit zes hoofdstukken en een afsluitende toets. Het doorlopen van de e-learning kost ongeveer 1 uur.

Hoofdstuk 1 (Het bevolkingsonderzoek PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) geeft een korte introductie op de doelstelling, achtergrond en geschiedenis van het bevolkingsonderzoek PSIE. Hoe is dit bevolkingsonderzoek tot stand gekomen en op welke manier heeft het zich door de jaren heen ontwikkeld?
Doorlooptijd: ongeveer 10 minuten

Hoofdstuk 2 (Samen voor gezondheid en kwaliteit) richt zich op de gezamenlijke inspanningen van professional en de betrokken organisaties ten behoeve van een goede uitvoering van de PSIE.
Doorlooptijd: ongeveer 10 minuten

Hoofdstuk 3 (Informeren van de zwangere) geeft inzicht in de belangrijke aandachtspunten van de PSIE in de eerste fase van het bevolkingsonderzoek: welke informatie moet de zwangere krijgen en hoe geeft zij toestemming?
Doorlooptijd: ongeveer 8 minuten

Hoofdstuk 4 (Bloedafname en registratie gegevens) richt zich op het belang van het registratieproces van de PSIE en geeft daarbij relevante verbeterpunten voor de verloskundig zorgverlener.
Doorlooptijd: ongeveer 8 minuten

Hoofdstuk 5 (Screening op infectieziekten) beschrijft het vervolgtraject dat de zwangere doorloopt wanneer de uitslag van de PSIE aantoont dat er sprake is van een infectieziekte. De rol en verantwoordelijkheden van de verloskundig zorgverlener in het kader van het bevolkingsonderzoek worden toegelicht.
Doorlooptijd: ongeveer 8 minuten

Hoofdstuk 6 (Screening op erytrocytenimmunisatie) beschrijft het vervolgtraject dat de zwangere doorloopt wanneer de uitslag van de PSIE aantoont dat er sprake is van (een risico op) erytrocytenimmunisatie. De rol en verantwoordelijkheden van de verloskundig zorgverlener in het kader van het bevolkingsonderzoek worden toegelicht.
Doorlooptijd: ongeveer 10 minuten

Bonusmateriaal: de ‘Bronnen’ in de e-learning bevat een verwijzing naar twee presentaties uit maart/april 2011. De presentaties zijn gegeven in het kader van door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu georganiseerde  scholingsbijeenkomsten over de preventie van zwangerschapsimmunisatie. Het onderwerp van deze presentaties is nog steeds actueel. In de eindtoets zijn geen vragen opgenomen over deze presentaties.

  • Presentatie: Erytrocytenimmunisatie tijdens de zwangerschap.
    Mwmevrouw. Drs. M.A.M. Overbeeke, consulent, Sanquin Diagnostiek, Amsterdam
    Duur presentatie: 16 minuten
  • Presentatie: Behandeling van hemolytische ziekte van de foetus of pasgeborene.
    DrDokter. D. Oepkes, gynaecoloog perinatoloog, LUMCLeids Universitair Medisch Centrum Leiden
    Duur presentatie: 40 minuten

Accreditatie

De e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen. Heeft u een BIGWet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg-registratie en heeft uw beroepsgroep de e-learning geaccrediteerd? Het RIVM schrijft uw punten bij in uw persoonlijk dossier in PE-online (GAIA). Zie de tabel of dit voor uw beroepsvereniging geldt.

Accreditatie per beroepsgroep

Beroepsvereniging

Punten

Geaccrediteerd tot

Wie schrijft punten bij?

KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (verloskundigen)

1

31-05-2020

RIVM

NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (gynaecologen)

1

26-04-2020

RIVM

ABC-1Accreditatie Bureau Cluster 1 (huisartsen)

1

02-05-2020

RIVM

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en verzorgenden V&VNVerpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

1

01-05-2020

RIVM

NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (artsen-medisch microbiologen)

1

03-04-2020

RIVM

NVKC (klinisch chemici)

1

01-07-2015

u dient zelf uw punten bij te schrijven

NVML (medisch laboranten)

1

 

u dient zelf uw punten bij te schrijven

Inlogprocedure e-learning

Om de e-learning te kunnen volgen moet u zich registreren. Na registratie ontvangt u per ommegaande een mail met uw inloggegevens. Met deze gegevens kunt u gedurende twee weken inloggen. U kunt tussentijds uitloggen en later weer verder gaan waar u was gebleven. Na twee weken vervallen uw inloggegevens en zult u opnieuw moeten registreren. U moet dan opnieuw beginnen met de e-learning.
Wilt u de e-learning anoniem volgen? Geef dan een niet-bestaande naam op. U dient wel een geldig e-mail-adres op te geven, omdat wij uw inloggegevens naar u mailen.

Toets en certificaat

U kunt de e-learning afsluiten met een toets. De toets bestaat uit 15 vragen. Als u 11 van de 15 meerkeuzevragen correct beantwoordt, krijgt u een certificaat gemaild. U krijgt het certificaat opgestuurd, zodra u het venster van de e-learning hebt gesloten.

Bent u niet geslaagd? Met uw inloggegevens kunt u gedurende twee weken opnieuw inloggen om de toets te maken. Uw account wordt na twee weken afgesloten óf als u drie keer zakt voor de toets. Als u de toets nog een keer wilt maken, moet u een nieuw account aanmaken.

Privacy statement

Wanneer u deelneemt aan de e-learning worden uw persoonsgegevens (accountgegevens) en het eindresultaat van de toetsing geregistreerd. Deze gegevens zijn nodig om een certificaat te kunnen uitgeven als u geslaagd bent voor de toets en, indien van toepassing, het bijschrijven van accreditatiepunten in GAIA (PE-online).

De beheerder van de e-learning (The Courseware Company, Utrecht) heeft toegang tot uw gegevens ten behoeve van het accountbeheer en het oplossen van eventuele technische problemen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) draagt verantwoordelijkheid voor de omgang met de geregistreerde gegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de registratie. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden gegeven. Deze gegevens zullen voor een periode van 1,5 jaar worden bewaard.

Deelname aan deze e-learning houdt in dat u akkoord gaat met bovenstaande verwerking van uw gegevens.

Problemen met inloggen?

De e-learning werkt op dit moment niet goed onder Internet Explorer 11. We raden u aan een andere browser te gebruiken.