Het is belangrijk om contact op te nemen met de verloskundige, zodra u weet dat u zwanger bent. U maakt een afspraak voor een eerste controlebezoek. Als u specialistische zorg nodig heeft, wordt u doorverwezen naar een gynaecoloog in het ziekenhuis.

Eerste bezoek

U krijgt bij het eerste bezoek aan de verloskundige een bloedonderzoek aangeboden. Het laboratorium onderzoekt uw bloed op infectieziekten, bloedgroepen en antistoffen tegen bloedgroepen.  Als het onderzoek uitwijst dat uw baby kans heeft ziek te worden, is het vaak mogelijk om u te behandelen en zo uw baby te beschermen. Meestal bepaalt het laboratorium ook uw bloedsuikerwaarde en wordt gecontroleerd of u bloedarmoede heeft.

Wanneer krijgt u het bloedonderzoek?

Het is belangrijk dat u dit bloedonderzoek zo vroeg mogelijk in de zwangerschap krijgt. In ieder geval voor de 13e week van de zwangerschap. Als het laboratorium een afwijkende uitslag vindt, kan de behandeling nog tijdens de zwangerschap starten.

Soms bezoekt een vrouw pas (veel) later in de zwangerschap een verloskundige of gynaecoloog. Bijvoorbeeld omdat zij niet wist dat zij zwanger was. De verloskundige of gynaecoloog zal het onderzoek dan met spoed laten uitvoeren.

Hoe krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van uw verloskundige of gynaecoloog. Als dat nodig is, krijgt u een verwijzing voor verdere behandeling of een vervolgonderzoek.

Het bloedonderzoek is gratis

Het bloedonderzoek naar infectieziekten, bloedgroepen en antistoffen tegen bloedgroepen is gratis. Is er vervolgonderzoek nodig? Of heeft u of uw kind een behandeling nodig? Lees voor meer informatie over de kosten verder onder ‘Welke aandoeningen?’. Bekijk de aandoening waarvoor u vervolgonderzoek of een behandeling krijgt. U kunt ook uw verloskundig zorgverlener om informatie vragen.

Let op: soms wordt het eerste bloedonderzoek gecombineerd met andere bloedonderzoeken die niet door de overheid betaald worden. Het kan zijn dat u de kosten hiervan geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan al heeft gebruikt. Heeft u vragen? Bespreek ze met uw zorgverzekeraar.

Deelname aan het bloedonderzoek

Deelname aan het bloedonderzoek is vrijwillig en gebeurt alleen met uw toestemming.