Bent u Rhesus D-negatief? Als uw kind Rhesus D-positief is, kunt u tijdens de zwangerschap antistoffen tegen de bloedgroep van uw kind maken. U krijgt daarom tijdens de zwangerschap iets meer aandacht.

U bent Rhesus D-negatief. Wat nu?

U krijgt in week 27 een extra bloedonderzoek. Dit onderzoek beantwoordt twee vragen.

1. Heeft u antistoffen tegen bloedgroepen gemaakt?

Het laboratorium onderzoekt nog een keer of u antistoffen tegen bloedgroepen heeft gemaakt. Als het laboratorium zulke antistoffen vindt, is verder onderzoek nodig. Uw verloskundige of gynaecoloog zal u hierover meer vertellen.

Meer informatie over antistoffen tegen bloedgroepen.

2. Wat is de bloedgroep van uw kind?

Het laboratorium bepaalt ook de Rhesus D-bloedgroep van het kind. Zij gebruiken daarvoor erfelijk materiaal (DNAdeoxyribonucleic acid) van het kind dat in kleine hoeveelheden aanwezig is in uw bloed. Uw verloskundige of gynaecoloog vertelt u welke Rhesus D-bloedgroep uw kind heeft.

  • Uw kind is Rhesus D-negatief. Wat nu?

U en uw kind hebben dezelfde Rhesus D-bloedgroep. U kunt geen antistoffen maken tegen de Rhesus D-bloedgroep van uw kind.

  • Uw kind is Rhesus D-positief. Wat nu?

U bent Rhesus D-negatief en uw kind is Rhesus D-positief. De kans bestaat dat u antistoffen maakt tegen het bloed van uw kind. Om dat te voorkomen krijgt u in week 30 van uw zwangerschap een injectie met anti-Rhesus D-antistoffen. De injectie maakt de kans erg klein dat u zelf antistoffen gaat vormen die de baby ziek kunnen maken. Uw baby merkt niets van deze injectie en loopt geen enkel risico. Na de bevalling krijgt u nog een keer een injectie.

Soms doen zich bijzondere situaties voor waarin u een extra injectie krijgt. Als dit het geval is, zal de verloskundige of gynaecoloog daar meer over vertellen.

Wie betaalt het onderzoek en de behandeling?

Het eerste bloedonderzoek, het bloedonderzoek in week 27 en de anti-D-injecties tijdens de zwangerschap en na de bevalling zijn gratis.

Heeft het laboratorium antistoffen tegen bloedgroepen heeft gevonden? Lees voor informatie over kosten verder onder Antistoffen tegen bloedgroepen.

Informatie voor professionals

Informatie over Rhesus D-negatief voor professionals.