In het project Boeren en Buren meten boeren, omwonenden en de gemeente Venray, onder begeleiding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  samen luchtkwaliteit.

Het project heeft als doel om in Venray:

  1. inzicht te verkrijgen in de concentraties van luchtvervuilende stoffen en de bijdrage van bronnen daaraan en
  2. te onderzoeken in hoeverre het gezamenlijk meten van de luchtkwaliteit en ervaren geurhinder het vertrouwen tussen boeren, omwonenden en de lokale overheid kan vergroten en het gesprek over lokale oplossingen kan faciliteren.

Samen meten

Omwonenden van veehouderijen ervaren geurhinder en maken zich zorgen om hun gezondheid. Zij willen meer inzicht in concentraties van luchtverontreinigende stoffen waaraan zij worden blootgesteld en de bijdrage van lokale bronnen daaraan. Boeren willen meer inzicht in hun staluitstoot en de mate waarin dit bijdraagt aan concentraties in de leefomgeving. Zij hebben belang bij het beter monitoren van de uitstoot van hun bedrijf, om bij te kunnen sturen in hun dagelijkse bedrijfsvoering om zo hun uitstoot te kunnen reduceren. In Venray komen deze vragen bij elkaar in het project Boeren en Buren. Naast de boeren (via LLTB) en de omwonenden (via stichting Gezond Leefmilieu Venray) doen de gemeente Venray en provincie Limburg mee aan het project.

Buitengebied Venray

 

Wat meten we?

Het project is in maart 2019 gestart. De eerste maanden is door de deelnemende partijen de opzet uitgewerkt. Wat en hoe de deelnemers precies meten, hebben we samen bepaald. Daarvoor is op 25 juni een eerste sessie met de deelnemer georganiseerd. Ze hebben behoefte om inzicht te krijgen in fijnstof, ammoniak en geur rond bronnen als veehouderij maar ook verkeer. We zetten fijnstofsensoren en passieve samplers voor ammoniak en stikstofdioxide in. Geur is lastig te meten. Daarom meten de deelnemers aan het project geur met hun eigen neus en doen daar melding van via een speciaal ontwikkelde mobiele app, de Boeren en Buren Geurapp.  Ook hebben sommige deelnemers behoefte aan metingen van geluid. Misschien dat we daar later in het project iets mee kunnen doen.

Eerst zijn proefmetingen met fijnstofsensoren in een van de onderzoeksgebieden aan de Scheiweg in Leunen gedaan. Na deze eerste proef zijn op 2 oktober de echte metingen op meerdere plaatsen in Venray gestart.

De deelnemers delen resultaten met elkaar en trekken gezamenlijk conclusies die zo mogelijk vertaald kunnen worden in gemeentelijk beleid.

De metingen zijn beschikbaar via het experimentele dataportaal samenmeten.rivm.nl.

Ook in de stal meten

Boeren willen ook in de stal meten, bijvoorbeeld ammoniak. Dit biedt mogelijk handelingsperspectief voor hun bedrijfsvoering. De veehouders die aan Boeren en Buren meedoen meten via een aanpalend project ook in de stal. Deze meetgegevens worden in samenhang geanalyseerd.

Gezamenlijke sessies

Tijdens het project organiseren we enkele gezamenlijke sessies. Daarin gaat het over de meetopzet en de metingen. Ook gaat het over de verschillende belangen van zowel de buren als de boeren en over mogelijke oplossingen voor ervaren problemen in de leefomgeving. Het is tijdens deze sessies, maar ook met interviews en vragenlijsten, dat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  onderzoekt in hoeverre het vertrouwen tussen de deelnemers verandert tijdens het proces en welke mechanismen hieronder liggen.

Het project Boeren en Buren is in maart 2019 gestart en loopt tot en met 2021.

Nieuws

Nieuws

Persoon onderhoud de sensoren van het onderzoek

Grote betrokkenheid deelnemers Boeren en Buren

Ammoniak, stikstofdioxide en geur meten in het project Boeren en Buren

De voorlopige eerste meetresultaten van ammoniak en stikstofdioxide zijn bekend

Nieuws - RIVM magazine

Boeren en buren werken samen aan luchtmetingen - RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu magazine

Nieuws

Project Boeren en Buren in volgende fase

Nieuws

Boeren en buren gaan samen luchtkwaliteit meten.

Nieuws

Eerste proefmetingen ‘Boeren en buren’ van start