Het project Boeren en Buren is afgerond. In dit project hebben boeren, omwonenden en de gemeente Venray, onder begeleiding van het RIVM samen luchtkwaliteit gemeten in de leefomgeving. 

Doel

Het doel van het project was

  • Inzicht krijgen in de concentraties van luchtvervuilende stoffen en de bijdrage van bronnen.
  • Onderzoeken in hoeverre het samen meten van de luchtkwaliteit en ervaren geurhinder het vertrouwen tussen boeren, omwonenden en de lokale overheid kan vergroten en het gesprek over lokale oplossingen kan faciliteren.

Aanpak

Het project is in maart 2019 gestart. De deelnemers hebben samen de opzet uitgewerkt en bepaald wat en hoe er gemeten werd. Er is gekozen voor het meten van fijnstof, ammoniak en geur rond bronnen als veehouderij maar ook verkeer. Dit is gedaan met fijnstofsensoren en passieve samplers voor ammoniak en stikstofdioxide. Van geur(overlast) hebben deelnemers zelf melding gedaan via de Boeren en Buren Geurapp. De metingen zijn gedaan tussen 2 oktober 2019 en 28 oktober 2020. 

Analyse

Het RIVM heeft de meetresultaten beoordeeld. De onderzoeksresultaten zijn in maart  2021 online gepresenteerd aan alle deelnemers. In juli en oktober 2021 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. Doel was om samen conclusies te kunnen trekken en om ideeën te delen waarmee de luchtkwaliteit verbeterd en geurhinder verminderd kan worden. Ook is er nagedacht over oplossingsrichtingen. Deelnemers werd gevraagd om mee te denken over de effecten van maatregelen op verschillende aspecten, niet alleen luchtkwaliteit en geurhinder. De resultaten van de metingen zijn op 20 oktober 2021 in het openbaar gedeeld en besproken.   

Resultaten gepubliceerd

Het RIVM heeft de resultaten van het project in oktober 2022 gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Sensors en in december 2022 in Tijdschrift Lucht (jaargang 18, nummer 4, VVM).

Onderzoek naar vertrouwen afgerond

Naast het samen meten deed het RIVM ook onderzoek naar de invloed die het project heeft op verschillende vormen van vertrouwen, zoals tussen de deelnemende veehouders en omwonenden.

Nieuws

Project ‘Boeren en Buren’ samengevat in factsheet

Boeren en Buren – samen meten leidt niet vanzelf tot meer vertrouwen

Luchtfoto buitengebied Venray

Resultaten Boeren en Buren gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift

NO2 meting wordt weggehaald

Resultaten project Boeren en Buren openbaar

Panel over geleerde lessen; panel van vertegenwoordigers van de projectpartners tijdens de bijeenkomt in het gemeentehuis van Venray

Boeren en Buren in gesprek over metingen luchtkwaliteit

Deelnemer prikt rozen op kaart