De factsheet Analyse van ongevallen bij de Brandweer geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen bij de brandweer. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.