De Europese Commissie lanceerde op 14 juni 2017 de “European Union Observatory for Nanomaterials” (EUON European Union Observatory for Nanomaterials (European Union Observatory for Nanomaterials )). Door het ontbreken van verplichte registratie bevat de EUON weinig gedetailleerde informatie. Het RIVM verwacht dat de bijdrage van de EUON aan vermindering van de onzekerheid over de veiligheid van nanomaterialen dan ook klein zal zijn. Dat blijkt uit de RIVM-analyse ‘The European Union Observatory for Nanomaterials – a step forward?’

On 14 June 2017, the European Commission launched the “European Union Observatory for Nanomaterials” (EUON European Union Observatory for Nanomaterials (European Union Observatory for Nanomaterials )). As registration is not mandatory, the EUON is limited in detailed information. Consequently, RIVM expects EUON's contribution to reducing the uncertainty regarding the safety of nanomaterials to be limited. That is the conclusion of the RIVM analysis ‘The European Union Observatory for Nanomaterials – a step forward?’