Het RIVM heeft onderzocht wat de blootstelling aan chroom-6 is geweest op de POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties van Defensie en wat dit betekent voor de gezondheid van de (oud-)medewerkers. Maar hoe gaat zo'n onderzoek nu in zijn werk?

Stap 1: Vragen verzamelen bij belanghebbenden
Stap 2: Vaststellen vragen voor het onderzoek
Stap 3: Vaststellen manier van onderzoek doen
Stap 4: Onderzoeken en beantwoorden van onderzoeksvragen
Stap 5: Informeren van belanghebbenden

In de brochure worden de stappen van het onderzoek verder toegelicht en vindt u meer informatie over waar u alles kunt vinden over dit onderwerp.