Hebben veehouderijen effect op de gezondheid van mensen die in de omgeving wonen? Dat was de centrale vraag in het onderzoek VGO Livestock farming and the health of local residents (Livestock farming and the health of local residents).
In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten. Download de brochure in de rechterkolom.