Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Brucella (ziekte van Bang, Maltakoorts, brucellose, mediterrane koorts) wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

 

Meldingsplicht

Brucellose is een Groep C meldingsplichtige infectieziekte.

-tabel-

Inzend informatie Brucella diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
determinatie
 • reinkweek
 • -
 • ≤14 d
 • RIVM-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • F.A.G. Reubsaet
 • IDS-info@rivm.nl
 • 06-21858191
 • #
 • -
real-time PCRpolymerase chain reaction
 • humaan weefsel*, EDTAEthyleendiaminetetra-azijnzuur-bloed
 • na overleg
 • -
 • #
 • -
Species-PCR
 • weefsel
 • niet gevalideerd op humaan materiaal
 • 8-12 d
 • Wageningen Bioveterinary Research- Lelystad
 • -
 • -
 • 032-0238302
 • -
 • -
agglutinatie en CBRcomplementbindingsreactie
 • serum
 • -
 • 7 d
 • Radboud UMCUniversitair Medisch Centrum Nijmegen
 • -
 • -
 • 024-3614356
 • -
 • -
antistofbepaling en agglutinatie
 • serum
 • -
 • 2 d
 • -
 • -