Wat als antibiotica niet meer werken?

Antibioticaresistentie wordt gezien als een van de grootste problemen van de 21ste eeuw. De ontdekking van antibiotica in het midden van de vorige eeuw betekende een doorbraak in de bestrijding van bacteriële infectieziekten. Echter, door overmatig en onjuist gebruik bij mens en dier zijn bacteriën ongevoelig geworden voor deze middelen. Gangbare antibiotica zijn lang niet altijd meer toereikend om infecties te behandelen en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica blijft uit.

In het cahier Antibioticaresistentie: Wat als antibiotica niet meer werken? van de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij beschrijven wetenschappers, artsen-microbiologen, epidemiologen, biologen, huisartsen dierenartsen, beleidsmedewerkers en juristen de vele aspecten die spelen rond antibioticaresistentie.

 

Bestelinformatie:

telefoon 070 – 344 0792
e-mail bestellingen@biomaatschappij.nl
website www.biomaatschappij.nl