Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Campylobacter wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Inzend informatie Campylobacter diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVM-code
 • RIVM-tarief
CBR complementbindingsreactie (complementbindingsreactie)
 • serum
 • -
 • 7 d
 • Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
 • -
 • -
 • 010-2911475
 • -
 • -
ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent assay (Enzyme-Linked Immunosorbent assay) IgM immuunglobuline M (immuunglobuline M), IgG Immunoglobulin G (Immunoglobulin G), IgA Immunoglobuline A (Immunoglobuline A)
 • serum
 • -
 • 3 d
 • -
 • -
determinatie
 • reinkweek
 • -
 • ≤14 d
 • RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening)
 • F.A.G. Reubsaet
 • IDS-info@rivm.nl
 • 06-21858191
 • L10701
 • -