Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Campylobacter wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Inzend informatie Campylobacter diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
CBRcomplementbindingsreactie
 • serum
 • -
 • 7 d
 • Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
 • -
 • -
 • 010-2911475
 • -
 • -
ELISAEnzyme-Linked Immunosorbent assay IgMimmuunglobuline M, IgGImmunoglobulin G, IgAImmunoglobuline A
 • serum
 • -
 • 3 d
 • -
 • -
determinatie
 • reinkweek
 • -
 • ≤14 d
 • RIVM-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • F.A.G. Reubsaet
 • IDS-info@rivm.nl
 • 06-21858191
 • L10701
 • -