Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Vibrio cholerae (cholera) wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Meldingsplicht

Cholera is een Groep B2 meldingsplichtige infectieziekte.

Inzend informatie Vibrio cholerae diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
determinatie
 • reinkweek
 • -
 • ≤14 d
 • RIVM-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • F.A.G. Reubsaet
 • IDS-info@rivm.nl
 • 06-21858191
 • #
 • -
sero/bio-typering
 • reinkweek
 • -
 • 3 d (telefonische rapportage)
 • #
 • -