De Rijksoverheid streeft naar een circulaire economie in 2050. Hoe gaan we om met risicovolle stoffen in de grondstofkringloop? Welke rol speelt biomassa als hernieuwbare grondstof? En hoe meten we onze voortgang op weg naar 2050? In de nieuwsbrief Circulaire economie geven we antwoord op deze en andere vragen.

RIVM ontwikkelt methode voor veilig, gezond en duurzaam circulair ontwerp

Er is aandacht nodig voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid bij het ontwerp van circulaire producten. Recycling is niet duurzaam wanneer dit gepaard gaat met bijvoorbeeld veel energieverbruik of uitstoot van schadelijke stoffen. Het RIVM ontwikkelt een methode om veiligheid, gezondheid en duurzaamheid te verankeren in het ontwerp van circulaire producten. Lees meer.

Zijn er alternatieven voor schadelijke oplosmiddelen?

Polaire aprotische oplosmiddelen zijn vloeibare stoffen die breed worden ingezet in bijvoorbeeld de chemische industrie. Een aantal van deze oplosmiddelen, namelijk NMP N-Methyl-2-pyrrolidone (N-Methyl-2-pyrrolidone), DMAC dimethylacetamide (dimethylacetamide) en DMF Dimethylformamide (Dimethylformamide) zijn giftig (onder meer voor de voortplanting) maar deze worden nog op grote schaal gebruikt. Er zijn veilige alternatieven voor deze stoffen nodig. De WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research) heeft bekeken welke nieuwe bio-based stoffen als mogelijke alternatieven kunnen dienen. RIVM heeft de veiligheid van dertien van deze stoffen verkend. Lees meer.

Overheden brengen vermeden CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-uitstoot in beeld

Het RIVM heeft instrumenten ontwikkeld voor het schatten van vermeden CO2 carbon dioxide -uitstoot en vermeden grondstofgebruik. Inkoopprofessionals van overheden gebruiken de instrumenten om het inkoopbeleid steeds verder aan te scherpen. Ook helpen de schattingen voor het vergroten van draagvlak voor klimaatneutraal en circulair inkopen. Lees meer.

CO2 besparing bij overheden door klimaatvriendelijker inkopen

Het RIVM meet het effect van 104 pilots en 10 leernetwerken die de rijksoverheid in 2018 heeft gefinancierd via de ‘impuls klimaatneutraal en circulair inkopen’. Hieruit blijkt dat overheden substantieel kunnen besparen op CO2 uitstoot, bijvoorbeeld door het inkopen van windenergie. Acht pilots leiden samen tot een reductie van 0,042 megaton CO2 per jaar. Ook wordt er minder gebruik  gemaakt van fossiele brandstoffen en nieuw textiel. Lees meer.

Maatregelen tegen milieubelastende microplastics uit kleding

Microplastics kunnen bij productie en het gebruik van kleding in het milieu terecht komen. Zo spoelen bij een wasbeurt van synthetische kleding duizenden microvezels naar het riool. Rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderen een groot deel hiervan uit het afvalwater. Toch dragen de synthetische vezels substantieel bij aan de hoeveelheid plastic in zee. Het RIVM zette mogelijke maatregelen op een rij. Lees meer.

Raamwerk voor aanpak zorgwekkende stoffen in afval en hergebruikt materiaal

Recycling kan beperkt worden als er zorgwekkende stoffen in het afval zitten. RIVM en Ramboll Environment & Health GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) hebben een raamwerk ontwikkeld voor het bepalen van de aanpak van deze stoffen. Het raamwerk houdt rekening met negatieve effecten van de stoffen op de menselijke gezondheid en het milieu. Lees meer.

Knelpunten en oplossingen in de plastickringloop

Een circulaire economie is niet automatisch veilig, gezond en duurzaam. Hoe weten we of een circulaire oplossing ook een goede oplossing is? Met het project QONNECT trekt het RIVM de beoordeling van grondstofkringlopen op een hoger plan. We richten ons daarbij speciaal op de plastickringloop. Samen met betrokken partijen brengen we knelpunten en veelbelovende oplossingen in kaart. Lees meer.