RIVM helpt de maatschappij, overheden, vergunningverleners, handhavers en bedrijven bij keuzes en dilemma's in de transitie naar een circulaire economie. Wij helpen bij het vinden van veilige, gezonde en duurzame oplossingen. Wij ondersteunen overheden op verschillende momenten binnen de beleidscyclus. Ook dragen wij bij in de verschillende fases van de grondstofkringloop. 

Beleidscyclus en grondstofkringloop

RIVM en de circulaire economie

1. Duurzame en veilige inzetbaarheid van hernieuwbare (bio-based) grondstoffen en biotechnologie.
2. Inzicht bieden in de kwaliteit en kwantiteit van ons natuurlijk kapitaal in Nederland (kaarten).
3. Keuzehulp voor een veilig en duurzaam circulair ontwerp door inzicht in de hele keten en vervanging van schadelijke stoffen.
4. Normen en grenzen afleiden voor veilig en duurzaam gebruik van stoffen en materialen met het oog op hergebruik en recycling.
5. Effect op veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van veranderingen in inkoopgedrag door de overheid en burger. Practice what you preach: zelf maatschappelijk verantwoord inkopen.
6. Maatschappelijke beleving van gezondheids- en duurzaamheidsrisico’s.
7. Veilige en duurzame verwerking van afval naar grondstof.
8. Verkennen van praktische beleidsopties voor een veilige, gezonde en duurzame Circulaire Economie.
9. Mogelijke gevolgen van beleidsopties in kaart brengen. Normen en grenzen afleiden met oog op hergebruik en recycling.
10. Keuzehulp bieden voor veilige en duurzame (circulaire) inzet van materiaalstromen.
11. Monitoren van de transitie naar een Circulaire Economie voor reflectie op de effectiviteit van activiteiten.
12. In kaart brengen van belemmeringen in de wetgeving voor een circulaire economie.