Van 7-12 februari 2022 doet het RIVM mee aan de Week van de Circulaire Economie. Het RIVM verzorgt 2 online workshops, waarin deelnemers vanuit verschillende invalshoeken aan de slag gaan met systeemdenken in de praktijk. Hieronder vind je meer informatie over de workshops en kun je je aanmelden.

Wat is de Week van de Circulaire Economie (CE Conformité Européenne (Conformité Européenne))?

Professionals organiseren van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari 2022 een eigen evenement over de circulaire economie. Het doel? Laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat bezoekers daarvan kunnen leren. Deze week bestaat uit allemaal online workshops en live bijeenkomsten door het hele land. De Nationale Conferentie Circulaire Economie vormt jaarlijks de aftrap van de Week van de CE.

Workshop 7 februari : Modellen voor systeemdenken

Systeemdenken betekent: Kijken naar de gehele productieketen. Modellen kunnen helpen om een complex systeem te begrijpen en te kijken naar mogelijke (onbedoelde) effecten. Het RIVM heeft door middel van een literatuurstudie en interviews gekeken of ‘Agent based models’ van nut kunnen zijn binnen de circulaire economie. En dat zijn ze zeker! Want nu kunnen we de effecten van een bepaalde oplossing of keuze zien én het gedrag van verschillende spelers in de productketen simuleren.

Tijdens onze workshop vertellen wetenschappers van het RIVM en de TU Technische Universiteit (Technische Universiteit) Delft meer over dit model. Daarna gaan de deelnemers aan de slag met een praktijkcase. Want wat verandert er in het systeem als technische groothandel Solar niet alleen producten inkoopt, maar na gebruik ook weer terugneemt? Welke samenwerkingen tussen spelers binnen de keten zijn hiervoor nodig? En hoe reageren zij op een bepaalde keuze of oplossing?

Lijkt het je leuk om hierover mee te denken? Meld je dan aan voor de Nationale Conferentie en neem deel aan onze workshop in ronde 2.

Workshop 8 februari: Toekomstscenario’s voor veilig gebruik van stoffen

In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt,  zodat er zo min mogelijk afval is. De keerzijde is dat in gerecyclede materialen (zeer) zorgwekkende stoffen kunnen achterblijven. Het is daarom belangrijk om te weten welke stoffen aanwezig zijn in producten en of ze na recycling nog steeds veilig zijn. Het RIVM ontwikkelde een methode om de mogelijke risico’s van zorgwekkende stoffen in een circulaire economie te achterhalen. Ook brengen we knelpunten én mogelijke oplossingen in beeld. Een nieuw product moet bijvoorbeeld vrij zijn van zorgwekkende stoffen. Want wat er niet in zit, wordt ook niet gerecycled.


Tijdens de interactieve online workshop krijg je uitleg over deze methode en ga je zelf aan de slag met een toekomstscenario voor een veilige circulaire economie. Hierbij kijken we naar de hele keten. Van ontwerp, productie, gebruik tot verwerking. Zo ervaar je systeemdenken in de praktijk!

Interesse? Meld je dan hier aan.

Tijd: 9.30 tot 11.00 uur

Publicatie toekomstscenario’s

Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om de mogelijke risico’s van zorgwekkende stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)) in een circulaire economie te achterhalen. Vervolgens is, samen met partijen uit de keten, voor 8 productgroepen (o.a. textiel en elektronica) een toekomstscenario geschetst. Hierin staan acties en mijlpalen om dichterbij een veilige en circulaire economie te komen. De bevindingen zijn samengevat in een publicatie. Deze is op deze pagina te downloaden.