Om van de circulaire economie een succes te maken, is het belangrijk om niet alleen te kijken naar het besparen van grondstoffen. Oplossingen moeten ook veilig voor het milieu en de volksgezondheid en financieel haalbaar zijn.

Traditioneel kijken risicobeoordelaars naar de directe effecten: is een product veilig te gebruiken en welke gevolgen heeft het voor de gezondheid? In de loop der jaren heeft het RIVM hier duurzaamheidsanalyses op productniveau aan toegevoegd.

Landschap en arbeidsmarkt

De verandering van productieprocessen heeft echter ook  effecten op regio- of landsniveau, bijvoorbeeld op het landschap en op de arbeidsmarkt. Om duurzaamheid op landsniveau te analyseren maakt het RIVM gebruik van sociaaleconomische analysemethodes. Hierin werken we regelmatig samen met partnerinstituten. Op die manier werken we als RIVM aan maatschappelijk gewenste duurzame oplossingen.

We zetten nieuwe stappen met onze duurzaamheidsanalyses. Overheden vragen van ons om in beeld te brengen hoe veranderde productieprocessen bijdragen aan de nationale en regionale doelstellingen voor CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)- en grondstofreductie